Декларация за поверителност

Лични данни


Ние от MallofOrient полагаме дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за регистрация. При обработването на лични данни MallofOrient спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“). Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, MallofOrient.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Доставчикът има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено от формата ни за контакти

Доставчикът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

-   е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

-   информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;


Какви данни събираме?

Информация, която предоставяте директно:

- Информация за обратна връзка с Вас (например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка).

Данни за акаунта - информация за това как купувате или се регистрирате за нашите услуги, видовете услуги, хронология на трансакциите и плащанията, както и друга информация, свързана с акаунта Ви.

Демографски данни – например държавата, в която живеете, твоят пол, възраст.


Информация, която събираме автоматично, когато ползвате нашите услуги:

- Информация за посещението и активността Ви в нашия уебсайт, включително съдържанието, които разглеждате и използвате. Част от тази информация се събира чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, които включват бисквитки и уеб отметки.


Не събираме лични данни, които:

 - разкриват расов или етнически произход;

 - разкриват политически, религиозни или философски убеждения;

 - разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

 - се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном


Защо обработваме Ваша лична информация?

Ще използваме Вашата информация и лични данни само тогава, когато законодателството ни позволява. Най-често ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:

- Когато трябва да изпълним договорът, който сме сключили или предстои да сключим с Вас.

- Когато е нужно за защита на Ваши законни интереси да подобрим нашите услуги и да Ви осигурим безопасна и сигурна Платформа.

- Когато сме задължени да спазим законово или регулаторно задължение


За осигуряване на достъп на потребителите  и предоставяне на Услуги чрез нашата Платформа.

- Ако използвате за достъп Вашия мобилен номер или имейл адрес, ние използваме Вашето име, фамилия, мобилен номер и / или имейл адрес, за да ви идентифицираме като потребител и да осигурим достъп до нашата Платформа.

- Горепосочените регистрационни данни се използват  от нас, за да предоставим нашите Услуги в съответствие с Общите условия


Ние обработваме горепосочената информация само и единствено за точно изпълнение на договора ни с Вас.